ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร เบอร์โทร 055 714749 แฟกซ์ 055 714750 E-mail : kppjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการ“อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแก่ผู้ประนีประนอมประจำศาล”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการ“อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแก่ผู้ประนีประนอมประจำศาล”
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. นายสาโรจน์  จิตต์ศิริ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแก่ผู้ประนีประนอมประจำศาล” โครงการดังกล่าวจัดให้มีการบรรยายความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยมีคณะผู้พิพากษาผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม ผู้อำนวยการ ฯ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ ห้องไกล่เกลี่ยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร           


เอกสารแนบ