ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร เบอร์โทร 055 714749 แฟกซ์ 055 714750 E-mail : kppjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการ“ถ่ายทอดความรู้ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการ“ถ่ายทอดความรู้ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน”
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 14.30 น. นายสาโรจน์  จิตต์ศิริ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ถ่ายทอดความรู้ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน” โครงการดังกล่าวจัดให้มีการบรรยายในหัวข้อ การเร่งรัดคดีและข้อสังเกตจากการรายงานคดี ,การไกล่เกลี่ยคดีความรุนแรงในครอบครัว ,การดำเนินการทางวินัยของข้าราชการศาลยุติธรรม และการสอบสวนวินัยข้าราชการศาลยุติธรรม โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2560 โดยมีคณะผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมรับฟังบรรยายในโครงการดังกล่าว ณ ห้องไกล่เกลี่ยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร         


เอกสารแนบ