ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร เบอร์โทร 055 714749 แฟกซ์ 055 714750 E-mail : kppjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 และคณะฯ ในการตรวจราชการศาลยุติธรรมในภาค 6

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 และคณะฯ ในการตรวจราชการศาลยุติธรรมในภาค 6
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม  2560 เวลา 13.00 น.  นายสาโรจน์  จิตต์ศิริ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร  พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 และคณะฯ ในการตรวจราชการศาลยุติธรรมในภาค 6 ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร  


เอกสารแนบ