ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร เบอร์โทร 055 714749 แฟกซ์ 055 714750 E-mail : kppjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสาโรจน์  จิตต์ศิริ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โดยมีคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร และในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสาโรจน์ จิตต์ศิริ  เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีครอบครัวในชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร     


เอกสารแนบ