ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร เบอร์โทร 055 714749 แฟกซ์ 055 714750 E-mail : kppjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายสาโรจน์  จิตต์ศิริ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม ผู้อำนวยการ ฯ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ในราชการที่ 9 โดยร่วมกิจกรรมปล่อยปลาจำนวน 9,999 ตัว ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน (ริมปิง ) ต่อจากนั้นเวลา 11.00 น. ร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารเด็กและมอบอุปกรณ์การศึกษา ณ ศูนย์ศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร


เอกสารแนบ