ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร เบอร์โทร 055 714749 แฟกซ์ 055 714750 E-mail : kppjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ดอกราดารัตน์ ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ดอกราดารัตน์ ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 13.45 น. นายสาโรจน์  จิตต์ศิริ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ดอกราดารัตน์ ร้อยดวงใจถวาย   พ่อหลวง รัชกาลที่ 9”โดยมีคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว  ณ  ห้องไกล่เกลี่ยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร           


เอกสารแนบ