ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร เบอร์โทร 055 714749 แฟกซ์ 055 714750 E-mail : kppjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีครอบครัวในชุมชน

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีครอบครัวในชุมชน
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559  เวลา 09.00 น.  นายสมคะเน  แสงสว่าง   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีครอบครัวในชุมชน โดยมีคณะผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวฯ ผู้อำนวยการฯ เจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร และประชาชนชาวเทศบาลตำบลนครชุม เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว   ณ เทศบาลตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร


เอกสารแนบ