ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร เบอร์โทร 055 714749 แฟกซ์ 055 714750 E-mail : kppjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติฯ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติฯ
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559  เวลา 09.00 น.  นายสมคะเน  แสงสว่าง   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี  9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559” โดยคณะผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ เจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร และประชาชนผู้มีอรรถคดี ร่วมในพิธีเปิดโครงการ ฯ  ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร  ถนนปิ่นดำริห์  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร


เอกสารแนบ