ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร เบอร์โทร 055 714749 แฟกซ์ 055 714750 E-mail : kppjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมปล่อยพันธ์ปลาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมปล่อยพันธ์ปลาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559  เวลา 07.30 น.  นายสมคะเน  แสงสว่าง   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ ฯ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 99,999 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559  ณ บริเวณสวนสิริจิต ริมแม่น้ำปิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร


เอกสารแนบ