ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร เบอร์โทร 055 714749 แฟกซ์ 055 714750 E-mail : kppjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมแข่งขันฟุตบอลกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ในวันรพี 2559

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมแข่งขันฟุตบอลกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ในวันรพี 2559
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมแข่งขันฟุตบอลกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ในวันรพี 2559
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559  เวลา 15.00 น.  นายสมคะเน  แสงสว่าง   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ ฯ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร เนื่องในวันรพี 2559 ณ สนามกีฬาชากังราว (ริมปิง) อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร


เอกสารแนบ