ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร เบอร์โทร 055 714749 แฟกซ์ 055 714750 E-mail : kppjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับศาลจังหวัดกำแพงเพชร จัดงานวันรพี 2559

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับศาลจังหวัดกำแพงเพชร จัดงานวันรพี 2559
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับศาลจังหวัดกำแพงเพชร จัดงานวันรพี 2559
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559  เวลา 07.00 น.  นายสมคะเน  แสงสว่าง   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ ฯ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีสงฆ์ พิธีวางพวงมาลาถวายแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย กิจกรรมบริจาคโลหิต บอร์ดนิทรรศการ กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย โดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย  ณ ศาลจังหวัดกำแพงเพชร (ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร) อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร


เอกสารแนบ