ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร เบอร์โทร 055 714749 แฟกซ์ 055 714750 E-mail : kppjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559  เวลา 09.00 น.  นายสมคะเน  แสงสว่าง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ ฯ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร  ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร


เอกสารแนบ