ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร เบอร์โทร 055 714749 แฟกซ์ 055 714750 E-mail : kppjc@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรบรรยายกฎหมายตามโครงการส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรบรรยายกฎหมายตามโครงการส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559  เวลา 9.00 น.  นายสมคะเน  แสงสว่าง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน กิจกรรมการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน และเป็นวิทยากรบรรยายกฎหมายในหัวข้อ “สิทธิและขั้นตอนในการยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวและผลกระทบของการถูกบังคับคดีผู้ประกัน  โดยมีคณะผู้พิพากษาสมทบ ฯ และผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลฯ  เข้าร่วมโครงการ และมีประชาชนเข้าฟังการบรรยาย จำนวน 130 คน  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสมบูรณ์  อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร  


เอกสารแนบ