ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร


ต่อต่อ

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร เบอร์โทร 055 714749 แฟกซ์ 055 714750 E-mail : kppjc@coj.go.th