ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร เบอร์โทร 055 714749 แฟกซ์ 055 714750 E-mail : kppjc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

25

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายวัฒนา  เอี่ยมอธิคม  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแก่ผู้ประนีประนอมประจำศาล” โดยมีผู้พิพากษา ฯ คณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในการนี้มีการอบรมผู้ประนีประนอมประจำศาล ฯ ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร  
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 2
อ.37/61
นัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.43/61
นัดตรวจแผนฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.