ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร เบอร์โทร 055 714749 แฟกซ์ 055 714750 E-mail : kppjc@coj.go.thข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

21

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 นายสาโรจน์  จิตต์ศิริ  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนครนายก ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวประจำศาลและนิติกรกลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ได้เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการไกล่เกลี่ยคดีการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550  ตั้งแต่วันที่ 21-23 มิถุนายน 2560  ณ  โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่  จ.เชียงใหม่  

อ่านข่าว

ประกาศ
  ***
 1. ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศรับสมัครทนายความขอแรง
 2. ประกาศ : ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร (ครั้งที่ 2)
 3. ประกาศ : รับสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
 4. ประกาศ : ใบสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ที่ปรึกษากฎหมายศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
 5. ประกาศ : เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
 6. ประกาศ : เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ
 7. ประกาศ : สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ฯ
 8. ประกาศ : บัญชีทนายความที่ศาลแต่งตั้งให้คู่ความในคดีครอบครัว
 9. ประกาศ : บัญชีทนายความที่ศาลแต่งตั้งให้ผู้เสียหายในคดีอาญา
 10. ประกาศ : ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศรับสมัครทนายความขอแรง
 11. ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งนิติกร และ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
 12. ประกาศ : เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ เดือน มกราคม - มีนาคม 2560
 13. ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนิติกร และเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
 14. ประกาศ : เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ
 15. ประกาศ : กำหนดระยะเวลาการขึ้นบัญชีทนายความที่ศาลแต่งตั้งให้คู่ความในคดีครอบครัว
 16. ประกาศ : กำหนดระยะเวลาการขึ้นบัญชีทนายความที่ศาลตั้งให้ผู้เสียหายในคดีอาญา
 17. ประกาศ : รับทนายความที่มีความประสงค์ว่าจะรับเป็นทนายความในคดีครอบครัว
 18. ประกาศ : รับทนายความที่ศาลแต่งตั้งให้ผู้เสียหายในคดีอาญา

 19. เวรปฏิบัติการของที่ปรึกษากฎหมาย
 20. คำสั่ง : เวรปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษากฎหมาย ประจำเดือน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 2560
 21. คำสั่ง : กำหนดเวรปฏิบัติการของที่ปรึกษากฎหมาย ประจำเดือน เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 2560
 22. คำสั่ง : กำหนดเวรปฏิบัติการของที่ปรึกษากฎหมาย ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 2560

 23. คดีคุ้มครองสวัสดิภาพ
 24. แผนผังขั้นตอนการดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ

 25. บริการคัดสำเนาคำพิพากษา
 26. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ให้บริการคัดสำเนาคำพิพากษา เริ่มใช้งานได้ 1 ธ.ค. 2559 โดยคำพิพากษาที่สามารถคัดได้ ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2559 เป็นต้นไป
 27. แนวทางปฏิบัติการให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
 28. ประกาศ : แนวทางปฏิบัติการให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร

 29. ปฏิทินกิจกรรมผู้พิพากษาสมทบ
 30. ปฏิทินกิจกรรมผู้พิพากษาสมทบ เดือน เมษายน 2560

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)