ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร เบอร์โทร 055 714749 แฟกซ์ 055 714750 E-mail : kppjc@coj.go.th


ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

10

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 16.15 น.  นายสมคะเน  แสงสว่าง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบหมายให้ นายเบญจพล  ใจเสงี่ยม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชน   และครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีปิดโครงการ “กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ ครั้งที่ 2” รุ่นที่ 2 โครงการดังกล่าว จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2560 โดยมีคณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ เจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร และผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมในพิธีดังกล่าว  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 (ศูนย์ sep)ศูนย์สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

อ่านข่าว

ประกาศ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ