ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร เบอร์โทร 055 714749 แฟกซ์ 055 714750 E-mail : kppjc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

17

เมื่อวันที่  17 ตุลาคม  2561  เวลา 10.30 น.  นายวัฒนา  เอี่ยมอธิคม  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยผู้พิพากษาสมทบ ฯ  ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการคืนคนดีสู่สังคม รุ่นที่ 21  ประจำปี 2561 โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2561  ในการนี้ นายวัฒนา เอี่ยมอธิคม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดกำแพงเพชร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม  ณ  วัดหนองปลิง ตำบลหนองปลิง  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
อ่านข่าว