ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร เบอร์โทร 055 714749 แฟกซ์ 055 714750 E-mail : kppjc@coj.go.thข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

18

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560  เวลา 06.30 น.  นายสาโรจน์ จิตต์ศิริ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560  ณ บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน (ริมปิง) อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร จากนั้นเวลา 08.30 น.ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9  ณ อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร และเวลา 17.00 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน (ริมปิง) อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  

อ่านข่าว

ประกาศ
***
 1. ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศรับสมัครทนายความขอแรง
 2. ประกาศ : ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร (ครั้งที่ 2)
 3. ประกาศ : รับสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
 4. ประกาศ : ใบสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ที่ปรึกษากฎหมายศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
 5. ประกาศ : เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
 6. ประกาศ : เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ
 7. ประกาศ : สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ฯ
 8. ประกาศ : บัญชีทนายความที่ศาลแต่งตั้งให้คู่ความในคดีครอบครัว
 9. ประกาศ : บัญชีทนายความที่ศาลแต่งตั้งให้ผู้เสียหายในคดีอาญา
 10. ประกาศ : ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศรับสมัครทนายความขอแรง
 11. ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งนิติกร และ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
 12. ประกาศ : เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ เดือน มกราคม - มีนาคม 2560
 13. ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนิติกร และเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
 14. ประกาศ : เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ
 15. ประกาศ : กำหนดระยะเวลาการขึ้นบัญชีทนายความที่ศาลแต่งตั้งให้คู่ความในคดีครอบครัว
 16. ประกาศ : กำหนดระยะเวลาการขึ้นบัญชีทนายความที่ศาลตั้งให้ผู้เสียหายในคดีอาญา
 17. ประกาศ : รับทนายความที่มีความประสงค์ว่าจะรับเป็นทนายความในคดีครอบครัว
 18. ประกาศ : รับทนายความที่ศาลแต่งตั้งให้ผู้เสียหายในคดีอาญา
 19. ประกาศ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
บริการคัดสำเนาคำพิพากษา
 1. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ให้บริการคัดสำเนาคำพิพากษา เริ่มใช้งานได้ 1 ธ.ค. 2559 โดยคำพิพากษาที่สามารถคัดได้ ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2559 เป็นต้นไป
 2. แนวทางปฏิบัติการให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
 3. ประกาศ : แนวทางปฏิบัติการให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ